lưu lượng

STEP 1

Đặt lịch hẹn tư vấn qua điện thoại, qua Line, Fax hay email.

STEP 2

Chúng tôi sẽ hỏi về mối quan tâm và lo lắng của quý vị về việc xin cấp thị thực (tư cách lưu trú).

STEP 3

Sau khi tư vấn, nếu nhận được yêu cầu chính thức của quý vị, chúng tôi sẽ giải thích về các khoản chi phí và phương thức thanh toán.

STEP 4

Soạn thảo đơn xin và thu thập các hồ sơ cần nộp.

STEP 5

Chuyên viên pháp lý hành chính sẽ thay mặt quý vị đến Cục quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ.

STEP 6

Chúng tôi sẽ đại diện quý vị trả lời tất cả các câu hỏi từ viên chức thẩm tra của Cục quản lý xuất nhập cảnh.

STEP 7

Nhận thị thực.

お問い合わせ
お問い合わせ

Nhóm ICS

お問い合わせ