Hiển thị dựa trên Luật Giao dịch Thương mại được Chỉ định

Tên văn phòng công ty Công ty pháp lý hành chính ICS
Tên công ty bằng tiếng Anh International Consulting Service Legal Specialists office
Địa chỉ 2-2-10 Akatsukashinmachi, Itabashi-ku, Tokyo 175-0093
Mã số pháp nhân và nơi trực thuộc Hiệp hội pháp lý hành chính Tokyo  Mã số 1203201
Người đại diện Người đại diện TATSUYA NAGASE
Trang Web công ty https://www.icsvisa.com
Quản lý trang web TATSUYA NAGASE
Điện thoại 03-5968-3775
FAX 03-5968-3776
E-mail info@ics.visa.tokyo.jp
Thời gian tiếp nhận 9:00~18:00
Phí dịch vụ Được đăng trên trang web “ Mục biểu phí”
Số tiền thanh toán Để biết chi tiết vui lòng xem ” Mục biểu phí ”
Số tiền thanh toán như sau:
Số tiền thanh toán = Số tiền hiển thị (chưa bao gồm thuế) + thuế tiêu thụ
Các chi phí phải trả khác ngoài dịch vụ Phí chuyển khoản ngân hàng, thuế tiêu thụ v.v…
Cách thức đăng ký Điện thoại, mẫu thư, hoặc fax v.v…
Phương thức thanh toán Chuyển khoản qua ngân hàng
Hủy dịch vụ Do tính chất công việc,trên nguyên tắc là không thể hủy.
Trong trường hợp hủy vì lý do đơn phương từ khách hàng, chi phí hủy sẽ được tính theo tiến độ công việc theo quy định tại điều 648 của bộ luật dân sự.
Thông tin cá nhân Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo trang” chính sách bảo mật thông tin cá nhân”
お問い合わせ
お問い合わせ

Nhóm ICS

お問い合わせ